Friday, 11 March 2016

Jeżeli trudno...

  "Jeżeli trudno nam zrozumieć poszczególne części Mszy Świętej, to poniższy film może posłużyć jako katecheza ukazująca Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa." https://www.facebook.com/groups/templumchristi/permalink/1057959400928849/  

No comments:

Post a Comment