Wednesday, 22 June 2016

Jedność

    Hello. How are you? Tradycyjnie, po angielsku, nie czekam na odpowiedź tylko przechodzę to tematu.
    Obecnie w Wielkiej Brytanii ma miejsce sytuacja podobna do tej jaka była w Niemczech przed wybuchem II Wojny Światowej. Niemcy oskarżali wtedy Żydów. Dzisiaj angielskie ugrupowania nacjonalistyczne, namawiając do wyjścia z Unii Europejskiej, próbują wmówić niedoedukowanym grupom społecznym, z różnych powodów niezadowolonym ze swojego życia, że jeśli Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej, to większość emigrantów opuści ten kraj. Miałoby to poprawić sytuację życiową wielu Anglików. Jest to oczywiście niemożliwe. Emigranci są zbyt potrzebni Wielkiej Brytanii, aby ona pozbyła się ich. Obarczając emigrantów winą, za wszelkie zło kreuje się atmosferę rewolucji. Tak się zdobywa głosy, żerując na ludzkich słabościach, braku prawdziwych wartości, rozbudzając nienawiść?  A przecież emigrant emigrantowi nierówny.
    Warto zastanowić się nad tym, jakie są przyczyny emigracji. Chodzi tutaj oczywiście o pieniądze. Emigranci opuszczając swój kraj, szukają lepszego życia. W kraju pochodzenia trudno jest im znaleźć godną pracę.
   Czy zjawisko emigracji jest tak niewinne jak się wydaje? Myślę, że jego skutki są bardzo szkodliwe dla krajów, które emigranci opuszczają. Wyjeżdża wielu utalentowanych, silnych, młodych ludzi.

   Według mnie główną, ukrytą przyczyną emigracji jest brak jedności w narodzie. Zgoda, trudno o jedność w warunkach takich jakie są. Ok, ok...
  Jeśli o mnie chodzi, to nigdy nie pozwoliłbym aby moje dziecko wyjechało z kraju. A co to u nas źle? Nie ma wojny, praca też jakaś tam jest. A jak jej nie ma, to trzeba ją sobie zorganizować. Tylko jak? Wspólnymi siłami, bo sam człowiek nic nie może, ale razem możemy wiele. Cytując klasyka, należy zadać rodakom w kraju pytanie: To jak, pomożecie? ...
  Zatem czy Unia Europejska to zło? W mojej opinii idea była dobra ale realizacja, dość podejrzana.

No comments:

Post a Comment